Om du önskar att ditt engagemang för djurens rättigheter ska leva vidare efter din bortgång kan du testamentera en del av din kvarlåtenskap till djurfristaden.

Vid testamentering till Gotlands Djurfristad – nämn oss, vårt organisationsnummer 802476-8239 och vad du vill testamentera och tänk på att testamentet måste undertecknas av två vittnen. Meddela gärna oss om att vi är omnämnda.