Ovan från vänster: Ingrid och Linnea jobbar praktiskt och administrativt på gården. Linnea är uppvuxen på mjölkgård. Lena är distriktssköterska och går sista året på på masterprogrammet i etologi. Hon är projektledare för barn- och ungdomsprojekt och hjälper även till med praktiska sysslor.

Nedan syns fåret Solveig och Teresa samt Therese och tjurarna Elliot och Dante. De båda arbetar praktiskt med djuren på gården och har dessutom hand om hemsidan, mässor och djurfristadens instagramkonto. Nedan till höger: Emma hjälper till med digitala kanaler och sponsorer. Hunden heter Kotten.