slide_ull

En unik produkt från ett unikt djur!

Domesticerade får behöver klippas för att må bra och vi klipper våra får varje vår inför sommaren. Ullen från de får som bor på djurfristaden tycker vi är en etisk försvarbar produkt som vi ibland använder och säljer, då individmärkt med fårets namn för att förmedla att produkten kommer från en unik individ som dessutom fortfarande är vid liv! Vi tovar fällar av ullen eller spinner garn, vi har även tovat vantar och tofflor. Tiden är knapp och vi lägger den hellre på djuren direkt än på ullen. I mån av tid kan vi dock göra saker på beställning. Så kallad “råull” finns alltid. Eventuella intäkter från ullen går till inköp av hö till fåren.