20170216_121436-1

Vår vision är ett samhälle helt utan djurförtryck, där djur ses som varelser med rätt till sina egna, fria liv och där det finns en konvention som skyddar djurens egna intressen. Precis som det finns en för mänskliga rättigheter och för barn borde det finnas en för djur. Regler är dock inte det säkraste sättet till att skapa fred mellan individer utan sann medkänsla med allt liv, därför är det vår allra främsta målsättning – Att inspirera till medkänsla med andra oavsett art, nationalitet, kön och allt annat som kan tänkas sättas som etikett på någon.

Djurfristadens mål är att

  • Ge de omhändertagna djuren på djurfristaden så goda och naturliga liv som det är möjligt i fångenskap samt arbeta förebyggande för att bibehålla god hälsa och livskvalitet.
  • Ta emot eller omplacera djur som är ämnade att avlivas eller som övergivits eller vanvårdats i mån av plats och resurser.
  • Inspirera människor till att se på djur som fria individer med egen vilja. Djur existerar inte för människans skull utan för sin egen skull samt för att kunna samspela i ett ekologiskt kretslopp i balans.
  • Bidra till att människor kan återknyta kontakten med natur och andra djur.
  • Folkbilda om djurs behov, vilda ursprung, naturliga beteende och känsloliv.
  • Inspirera till ett etiskt förhållningssätt mot allt liv på jorden och till en hållbar livsstil.

Vi behöver din hjälp!

Stöd oss, bli månadsgivare

stöd oss

Vi behöver din hjälp