Vad är en djurfristad? Det är en av få platser där människor får anpassa sig efter djuren istället för tvärtom, som det brukar vara. En plats för djur på djurens villkor.

Hit kommer djur som ska avlivas eller behöver ett nytt hem. De allra flesta som bor här skulle inte levt utan djurfristaden. I så stor utsträckning som möjligt försöker vi värna om djurens intressen och att skapa så mycket positiva känslor och upplevelser som möjligt för dem. Djuren ses som vänner, inte ägodelar eller produktionsenheter.

Foto: Angelica Linde

På de allra flesta platser på jorden måste ickemänskliga djur prestera eller producera något åt människan. Separation av mor och ungar är en stor del av livet i djurfabriker. Ett liv inomhus utan frisk luft och solljus är en annan. Djuren utnyttjas maximalt i ekonomiskt syfte och dödas sedan trots att de kunnat leva många år till om de fått möjlighet. Döden på ett slakteri är slutligen det som de flesta lantbruksdjur möter.

 

 

En djurfristad är motsatsen till djurfabriken. Här behöver inte djuren producera eller prestera något. Varje djur ses som den unika individ han eller hon är med känslor och speciell personlighet. Varje djurs liv är värdefullt i sig, djuren lever här för sin egen skull, inte för någon annans skull.

På djurfristaden försöker vi ge djuren så goda liv som möjligt, det vill säga att de får sina behov tillgodosedda så mycket som det går i fångenskap. Alla djur får gå ut och in som de vill. De lever i grupper och får utlopp för de flesta av sina sociala behov. Djuren kan söka föda som de behöver och äta det de är gjorda för, vilket är en väldigt stor del av de flesta djurs liv. De har möjlighet att röra sig på stora områden och samtidigt kunna söka skydd från stark sol eller hårt väder.

På en djurfristad stressas inte djuren, de har sin trygghet här och får leva så länge de orkar. Den dagen de inte orkar mer får de avsluta sina liv i sitt hem med någon de känner sig trygg med.

På djurfristaden är tanken att man ska leva ett hållbart och medkännande liv med så små ekologiska fotavtryck som möjligt men med så stora medkännande avtryck som det går. Djurfristaden fungerar som en pedagogisk plattform där man kan lära sig om djur och natur. Framförallt vill vi fungera som det för den yngre generationen samt stödja dom i arbetet för att alla människor ska lära sig leva hållbart och etiskt så att all den skönhet vi har på jorden bevaras.