Ingen annan enskild faktor påverkar klimatet så mycket som djurindustrin gör. Djurindustrin orsakar även skövling av skogar för odling av djurfoder. Djurindustrin övergöder hav och ödelägger liv i vattendrag. Djurindustrin konsumerar mängder med vatten och torrlägger sjöar och floder och skapar konflikter om vattentillgångar. Djurindustrin sprider giftiga kemikalier som påverkar allt liv och rubbar alla naturliga kretslopp.

Gotlands djurfristad vill fungera som ett inspirerande exempel på en en hållbar gård. Vi söker just nu finansiering till uppbyggnad av ett konkret exempel på hållbar livsmedelsproduktion samt förädling av dessa produkter. Vi kommer att försöka börja odla baljväxter vilka har en hundradel så mycket koldioxidutsläpp som samma mängd nötkött. Mer information om mat och miljö och klimat finns i Naturvårdsverkets forskningsrapporter Hållbara konsumtionsmönster, http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6600/978-91-620-6653-6/ samt Köttkonsumtionens klimatpåverkan, http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6400/978-91-620-6456-3/, Omställning till hållbara konsumtionsmönster, http://www.naturvardsverket.se/Om-, Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6600/978-91-620-6663-5/.

Vi behöver din hjälp!

Stöd oss, bli månadsgivare

stöd oss

Vi behöver din hjälp