Med din hjälp kan vi skapa en värld där ett djurs värde inte definieras av den nytta de kan producera för oss

På gotlands djurfristad jobbar volontärer som ägnar stora delar av sina liv åt att låta djuren leva i frid. Djuren som tidigare varit inom matindustrin kommer ofta skärrade till fristaden men lär sig att lita på människor igen.

Med din hjälp kan vi skapa en påtaglig plats där djur lever utanför ett system eller industri gjort för att utvinna deras liv mot våra mänskliga begär.

Volontärerna

I dagsläget utgår allt arbete på fristaden från volontärer som dedikerar allt från några timmar per år till 40 timmar i veckan. Idag bor Lena vid fristaden och jobbar själv med allt det dagliga arbetet, ambitionen är att anställa en person som kan avlasta Lena. Pengar är anledningen till att vi inte kunnat göra detta ännu. Ditt bidrag gör verkligen skillnad för oss!

Månadsgivarna

Gotlands Djurfristad är en icke-vinstdrivande förening vars enda syfte är att driva djurfristaden. Med över 150 djur på fristaden har vi stora kostnader, med tanke på att vi varken säljer tjänster eller varor behöver vi faddrar och månadsgivare som donerar pengar. Då kan vi köpa foder, el, underhåll m.m så att djuren ska kunna ha det bra.

Livet på Gotlands Djurfristad

På djurfristaden har över 150 djur ett förevigt hem. Här respekteras och värderas djuren som unika kännande individer. Vi har även omplacerat flera djur som bor på andra gårdar i Sverige där de har det minst lika bra som de skulle haft det på djurfristaden här på Gotland.