EUs Lissabonfördrag: Djur ska behandlas som kännande varelser

Skrivet den 29 nov, 2013
EUs Lissabonfördrag: Djur ska behandlas som kännande varelser

Djur har en rik inre värld. Dom har en nyanserad  känslorepertoar. Djur har också en känsla för moral och dom känner empati. Djur  är intelligenta. Det handlar snarare om en variation mellan arter än skillnad mellan hur olika djurarter känner känslor och har intelligens. Arten människa är också ett djur. Alla djur är unika men inget liv är mer värt än det andra i naturens ögon.  Evolutionen, utvecklingen av allt liv, bevisar alla arters släktskap. Skillnader i hur djur behandlas och värderas bygger på mänsklig tradition och vår uppdelning av olika djurarter, en hund är ju förstås inte mer värd än en gris ändå behandlar människan grisar på ett sätt vi i vår kultur aldrig skulle behandla hundar.

Alla däggdjur har samma  känslofysiologi. Vi producerar samma hormoner. Vi har exakt samma nervsystem. Den del av hjärnan, det limbiska systemet, som styr känslolivet ser likadan ut hos däggdjur, fåglar och fiskar och mycket likt det hos reptiler. Den delen av hjärna brukar kallas just reptilhjärnan och den beskrivningen syftar på att det är en väldigt, ur evolutionär synpunkt, gammal del av hjärnan. Känslor har en funktion för alla djur som syftar till att vägleda oss alla i att välja rätt för att överleva. Djur ska undvika faror och göra det som skapar välbehag för det gynnar själva livet. Utan känslor kan inget djur överleva. Djur känner smärta, ångest, rädsla, glädje, lycka, sorg, njutning, välbehag och lust.

Djur älskar sina ungar lika mycket som djuret människa älskar sina barn. Djur är kloka och minns. Icke mänskliga djur har bättre luktsinne och hörsel än vad människan har vilket gör att de kan förstå saker vi inte gör vilket på ett sätt gör dom ännu mer känsliga än vad vi människor är. Lukten av blod skrämmer de flesta bytesdjur. Grisar som har bättre luktsinne än en hund känner förstås skräck på ett slakteri där blodlukten är väldigt kraftig. Djur tvingas in i slaktbås och dom förstår att de är hotade till livet. Lukten nav blod, andra djurs läten, lukten av stresshormoner, de trånga utrymmena, de främmande människorna, alla intryck stressar djuret och djur som inte kan fly känner fruktansvärd ångest. De möter döden  med ångest på slakterierna. Djuren ser  också när deras flockmedlemmar dör.

Djur är kloka. Djur har känslor. Hade dom inte haft det hade dom inte överlevt i naturen. Utan att känna känslor kan inga djur överleva. Känslor är till för att vi ska välja rätt, känslor är ett skydd för allt liv och en förutsättning för överlevnad. Känslor är allt djurlivs kompass och vägen till överlevnad.

Alla som haft en nära relation till en hund eller en katt vet att djur har känslor. Även grisar, kor, hönor och får, de djur vi utnyttjar i djurindustrin, har känslor. År 2008 skapades inom EU Lissabonfördraget som säger att djur ska behandlas som kännande varelser.

Under ett normalt arbetspass på ett medelstort slakteri dödas 2000 djur per dag i Sverige.

I dag behandlas de flesta djur i djurindustrin inte som kännande varelser och om de gjorde det så respekteras i sådana fall inte djurens känslor.

Vi menar att djur ska behandlas som kännande varelser på så sätt att deras känslor ska respekteras. Djur ska få må bra och leva goda och naturliga liv.

Läs mer om Lissabonfördraget HÄR.

Vi behöver din hjälp!

Stöd oss, bli månadsgivare

stöd oss

Vi behöver din hjälp